DOBRY WYBÓR! CZYLI SZTUKA REKRUTACJI

DOBRY WYBÓR! CZYLI SZTUKA REKRUTACJI

REKRUTACJA NA NOWE CZASY – czyli o rekrutacji po lockdownie

 

Nie od dziś wiadomo, że podstawą każdej firmy są ludzie: ich wartości, zaangażowanie, lojalność. Człowiek to najcenniejszy kapitał każdej firmy. Zatrudnienie niewłaściwej osoby bywa bardzo kosztowne, dlatego proces rekrutacyjny ma ogromne znaczenie dla powodzenia w biznesie i jest kluczem do sukcesu.
Rekrutacja szczególnie w dzisiejszych niepewnych czasach staje się coraz bardziej przemyślana zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Od wielu lat zauważamy, że proces rekrutacyjny stale ewoluuje. Nie chodzi tylko o technologię, ale o coś znacznie ważniejszego – głębokie zmiany w myśleniu. Obecna sytuacja potwierdza, że sprawne dostosowanie się do panujących warunków oraz elastyczny plan na przyszłość, związany w dużej mierze z szeroko rozumianym rozwojem, są koniecznością.

 

PUŁAPKI I STRATY W PROCESACH REKRUTACYJNYCH – CZYLI CENA BŁĘDU
Bez odpowiednich narzędzi trudno wyobrazić sobie złożony proces rekrutacyjny, dlatego na rynku ciągle pojawiają się nowe metody, które mają pomóc rekruterom zapewnić lepsze DOPASOWANIE kandydatów do oferowanej pozycji w organizacji. Niestety, dotychczasowe techniki nie uwzględniają indywidualnych cech danego człowieka i właściwych dla niego potrzeb i wartości, dlatego rekrutacja przestaje opierać się na standardowych programach identycznie skomponowanych dla wszystkich pracowników, ewoluując w kierunku rekrutacji nastawionej na różnorodność i indywidualizm. To absolutnie nowy trend w rekrutacji, który coraz bardziej zyskuje na popularności, gdyż jest trafny i skuteczny, a co najważniejsze, oszczędny.
Zatrudnianie ludzi na podstawie kompetencji, uwzględniając typ osobowości, umiejętności czy kwalifikacje, to już za mało! Dobrze opisany profil poszukiwanego kandydata jest punktem wyjścia do planowania dalszej kampanii. Dobry wybór kandydata dopasowanego do profilu stanowiska jest jednak nadal nie lada wyzwaniem.
Jak w gąszczu kandydatów wybrać odpowiedniego pracownika, który najlepiej pasować będzie do kultury organizacyjnej firmy?

 

Wyzwanie często zaczyna się właśnie na poziomie rekrutacji. Przyjmowanie kandydatów do pracy przez pryzmat ich historii zatrudnienia na podobnym stanowisku niejednokrotnie okazywało się być kosztownym błędem. Nieadekwatna ocena często przez pryzmat własnych doświadczeń, mierzenie innych swoją miarą, poprzez hierarchię własnych wartości, pobieżność – to kolejne istotne błędy. Powszechnym błędem stało się też zatrudnianie niewłaściwych ludzi, zapominając, że zatrudnia się na stanowisku (pod kątem konkretnego celu/procesu), ale przede wszystkim zatrudnia się ludzi dla kultury organizacyjnej i jej wartości. Każdy ma inne potrzeby, własną hierarchię wartości – „to, co jednego zmotywuje, dla kogoś innego może okazać się obojętne czy demotywujące”. Jeśli chcemy kogoś skutecznie zmotywować, powinniśmy odpowiadać na jego potrzeby, a nie na własne, wpadając w pułapkę osobistej perspektywy. Jednym zdaniem: powinniśmy traktować innych tak, jak oni chcą być traktowani.
Z badań Human Power wynika też, że 40% rekruterów przyznaje, że ma trudność z utrzymaniem koncentracji podczas rozmów z kandydatem, przeszkadzają im dialogi wewnętrzne, brakuje ciekawości, w której miejsce pojawia się ocena, porównywanie i osobiste przekonania. Do tego dochodzi brak czasu, rekrutacja pod presją czasu i również brak właściwej komunikacji.

 

REKRUTACJA A PANDEMIA
Problemy w procesach rekrutacji pogłębiają się, gdyż za sprawą przymusowego zamknięcia praca z perspektywy pracownika przestała być koniecznością i kompromisem, a stała się świadomym wyborem. Ludzie zaczęli bardziej doceniać wartości, przekonali się, jak duży wpływ na komfort ich życia ma zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań – pojawiła się potrzeba poczucia wpływu i realizowania jakiejś idei, z którą mogliby się identyfikować. Kandydaci wybierają teraz bardziej świadomie, kierując się swoim komfortem, dobrym samopoczuciem na co dzień i identyfikacją wartości – szczególnie młode pokolenie stawia na jakość życia, pracy i komfort.
Dlatego na znaczeniu zyskują firmy realizujące MISJĘ. Gdzie poprzez wyznaczane zadania i cele spójne z jej wartościami tworzą pracownikom przestrzeń do rozwoju, do samorealizacji, proponując współodpowiedzialność – to właśnie przyciąga wielkie talenty i nietuzinkowe osobowości!

POSTAW NA NOWOCZESNĄ REKRUTACJĘ!

Pracownik jest inwestycją, dlatego opłaca się o niego dbać. Jak twierdził Ken Blanchard: „Nie ma lepszego sposobu na wykorzystanie minuty niż zainwestowanie jej w ludzi”. To również moja osobista dewiza!

 

CZYM JEST NOWOCZESNA REKRUTACJA?
Nowoczesna rekrutacja to model biznesowy, którego fundamentem są wartości. Nie tylko wartości materialne, ale też duchowe, coraz bardziej pożądane przez pracowników.
Zaspokajanie potrzeb członków zespołu to stworzenie takich warunków pracy, żeby mieli przestrzeń do rozwoju. To dobieranie ludzi do celów, to dopasowanie kandydatów w oparciu o wartości i kulturę organizacyjną firmy oraz motywację. Dlatego tak ważne jest, żeby na samym początku bardzo dokładnie zidentyfikować twarde i miękkie kompetencje oraz umiejętności, przeanalizować środowisko pracy, zespół, stanowisko, na które poszukiwana jest osoba.

O tym, jak czujemy się w pracy, nie decyduje wysokość pensji. Liczą się zaspokojone ambicje, poczucie sensu, równowagi, możliwości rozwoju, ale też dobre samopoczucie.
By poprawić efektywność organizacji, należy zrozumieć, co jest ważne dla kandydata, co go motywuje do pracy, poznać jego wartości, wymagania i prawdziwe cele (dążenia) po to, żeby odpowiadać na jego potrzeby. Krótko mówiąc, „najpierw poznaj człowieka oraz jego potrzeby i na tej podstawie dobieraj dla niego zadania”. Postaw na indywidualizację, stosuj spersonalizowaną komunikację i spersonalizowany system motywacyjny.
Włącz ciekawość. Dowiedz się, czego ludzie naprawdę potrzebują, obserwuj ich, wyłącz ocenę, doceniaj indywidualizm, oryginalność, inny sposób myślenia. Stwórz takie warunki pracy, aby ludzie w twojej organizacji mogli się rozwijać, wnosić nową perspektywę i ostatecznie wykorzystać często uśpiony potencjał. Dzięki temu unikniesz wypalenia zawodowego – najgorszej „grypy” panującej wśród pracowników, przyczyny rezygnacji z pracy fantastycznych pracowników, spowodowanej przez niedopasowanie, wewnętrzne konflikty, brak poczucia sensu, niewykorzystanie potencjału czy niewłaściwe otoczenie.
To firma jest odpowiedzialna za skuteczność swojego zespołu. Ludzie chcą się rozwijać, samodoskonalić, uczyć się nowych umiejętności, potrzebują śledzić postępy, mieć poczucie sprawczości. Samodoskonalenie stało się głównym sensem pracy, a ciągły rozwój stał się warunkiem koniecznym. SAMOROZWÓJ jest priorytetem w dzisiejszych czasach, przyszłość będzie opierała się na samoświadomości i refleksji, żeby żyć i pracować w zgodzie ze sobą, w imię wyznawanych wartości, ale też z poczuciem, że poprzez pracę mamy osobisty wkład w społeczność.

 

NOWOCZESNA REKRUTACJA = REKRUTACJA POTENCJAŁU!
Potencjał to wartość! Dlatego w centrum zainteresowania rekruterów i ekspertów ds. rekrutacji powinna znajdować się ANALIZA POTENCJAŁU, a nie jak dotychczas wyłącznie ocena umiejętności, kwalifikacji czy doświadczenia na podobnym stanowisku.
Zauważam, że dotychczasowe metody stosowane w rekrutacji kandydatów nie odpowiadają już potrzebom współczesnego biznesu. Większość firm używa przestarzałych systemów, często dyskryminując wartościowych kandydatów, wpadając w pułapkę przekonań, w której kandydat do pracy musi przede wszystkim mieć doświadczenie na podobnym stanowisku.
Z własnego doświadczenia wiem, że nie powinniśmy patrzeć na ludzi wyłącznie przez pryzmat historii ich zatrudnienia w identycznych strukturach, nie mamy przecież gwarancji, czy realizowane w tamtych organizacjach projekty, cele czy zadania zostały zrealizowane wedle tych samych wartości, co nasze. Powinniśmy mieć odwagę zatrudnić kogoś, kto z pozoru nie wzbudza w nas sympatii, kto nie ma doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, a do tego wyróżnia się innym sposobem myślenia! Powinniśmy częściej brać pod uwagę inne predyspozycje: osobowość, indywidualizm, charyzmę i potencjał, które będą pasowały do profilu stanowiska, postawić na różnorodność!

 

POZA SCHMATAMI – CZYLI SIŁA W RÓŻNORODNOŚCI!
Chcesz prowadzić odpowiedzialny biznes? Postaw na różnorodność! Twórz zespoły, łącząc ludzi o różnych i uzupełniających się kompetencjach, umiejętnościach, sposobie myślenia, mieszając osobowości z różnych pokoleń! Nie bój się! Postaw na 50+, wierząc w to, że mogą one wprowadzić nową jakość i inny sposób myślenia do organizacji. Bądź odważny, wprowadź Junior Mentoring – zaufaj młodszym. Eksperymentuj, poszerzaj perspektywę, nie zamykaj się na nowe możliwości!
Przełamuj schematy! Z badań wynika, że rekruterzy często kompletują zespoły, kierując się swoimi wartościami, żeby czuć się bezpiecznie i komfortowo. To nic innego jak atak klonów. W nowoczesnej rekrutacji to nie wystarczy. W zespole musimy mieć partnerów uzupełniających się talentami, sposobem myślenia i cechami osobowościowymi. Członkowie zespołu nie powinni być dobierani na podobieństwo lidera. Do osiągnięcia sukcesu potrzebni są ludzie różnego typu. Bo siłą napędową XXI wieku jest różnorodność.
Nowoczesny biznes stawia na odmienność, na osobowość, zauważa predyspozycje, potencjał, który niezależnie od sytuacji rynkowej jest wartością! Mając w zespole wyłącznie osoby podobne do siebie, tracimy szansę na kreatywność rozwiązań, mamy problem z efektywnością, zamykamy się na ZMIANĘ, tracimy szerszą perspektywę!

 

Wiedza o ludziach – klucz do sukcesu!
Szybkie i trafne rozpoznawanie (już na etapie rekrutacji) mocnych i słabych stron pracownika, jego umiejętności miękkich, ale też jego potrzeb, WARTOŚCI, dążeń, które motywują go do działania, znacznie obniżają ryzyko zatrudnienia nieodpowiedniej osoby, zapewniając równocześnie organizacji lepsze dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej firmy – bo jego umiejętności, wartości, dążenia (cele), wewnętrzna motywacja – to najważniejsze fundamenty odpowiadające za zaangażowanie, lojalność i wydajność w pracy.

OD CZEGO ZALEŻY SKUTECZNA REKRUTACJA?
Jak mówił Jon Gordon: „Wypalamy się nie dlatego, że pracujemy, wypalamy się dlatego, że zapominamy, po co pracujemy”.
Pracownicy powinni wiedzieć i rozumieć, jaki jest rzeczywisty cel ich wysiłków, znać wartości, przekonania, jakimi mają się kierować w działaniu.
Niestety, pośpiech, presja czasu, natłok zadań i projektów sprawiają, że między wartościami a działaniem (obowiązkami), które są narzucane, panuje rozdźwięk.
Nie od dziś wiadomo, że wspólny system wartości scala pracowników organizacji, wzmacnia ich zaangażowanie w wykonywaną pracę. Pracownik, który utożsamia się z wartościami firmy i posiada jednakowy CEL, jest w stanie dawać z siebie więcej i chętniej angażuje się w rozwój organizacji (rośnie jego poziom motywacji, zaangażowania i lojalności).
Kiedy kierujemy się swoimi wartościami, czujemy spełnienie nawet w najbardziej trudnych, nużących i wymagających zadaniach, nadajemy naszym działaniom kierunek, dostrzegamy coś więcej niż projekt czy zadanie, widzimy SENS. A kiedy widzimy w czymś sens, to naturalnie wzrasta nasze zaangażowanie, wewnętrzna motywacja, czerpiemy większą satysfakcję, łatwiej radzimy sobie z wyzwaniami, które napotykamy na swojej drodze, bo rozumiemy, dlaczego mamy TO zrobić.
Udowodniono, że jeśli budujesz firmę, zarządzając na podstawie wartości, to znacznie zwiększasz swoje szanse na sukces w biznesie, bo to właśnie wartości i kultura organizacyjna firmy, a nie wysokość wynagrodzenia, przyciągają utalentowanych pracowników i odpowiadają za podstawową motywację przy wyborze miejsca pracy, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych na ten temat badań.
Jeśli firma nie ma przemyślanych strategii rozwoju i działa według niejasnych (niesprecyzowanych) założeń, trudno opracować, a tym bardziej wdrożyć skuteczne narzędzie rekrutacyjne. Nie można budować skutecznej strategii HR, nie wiedząc, JAK, PO CO I DOKĄD zmierza firma. Nie znając wartości, nie możemy wyznaczać sobie dobrych, motywujących celów, a tym bardziej nie możemy zatrudniać właściwie dopasowanych do niej osób. Określenie ram, w których ma funkcjonować firma, to podstawa.
Praca powinna mieć sens, pracownicy muszą wiedzieć, dlaczego ją wykonują. Firmy, które oferują swoim pracownikom więcej niż konsumpcję zysków, WYGRYWAJĄ!

(NIE)DOINFORMOWANIE – czyli rekrutacja z punktu widzenia kandydata
W procesach rekrutacji brakuje precyzji: przedstawienia oczekiwań dotyczących stanowiska, zadań, obowiązków. Ludzie często rezygnują z pracy, bo nie otrzymują rzeczywistych i przejrzystych informacji na temat pełnionych obowiązków (roli w procesie). Z perspektywy kandydatów często brakuje też poznania misji, wizji i celu organizacji, nierzadko też czują oni konflikt wartości, które nie są żywe, przejrzyste albo, co gorsza, są niespójne z nimi. A przecież to właśnie kierowanie się wartościami obok naszych zainteresowań i przyjemności buduje wewnętrzną motywację – daje poczucie, że to, co robimy, jest dla nas ważne, odnajdujemy w tym głębszy sens. To właśnie buduje lojalność, zaangażowanie i oddanie.
Zacznij od firmy! Od określenia jej tożsamości, wartości i zdefiniowania powodu, dla którego ludzie mają pracować w tej, a nie w innej firmie. Pomocne przydadzą się pytania:
Po co istniejemy? Co zespala organizację i zespół? Co buduje wspólnotę? W jaki sposób firma buduje kulturę organizacyjną? Jakim wartościom hołduje?

W IMIĘ WARTOŚCI – NOWY KIERUNEK W BIZNESIE Biznes przyszłości musi mówić językiem WARTOŚCI!
Od kilku lat widać tendencję, że ludzie chcą pracować dla firm, które mają coś więcej do zaoferowania – posiadają WIZJĘ I CEL.
Krystalizacja swojego systemu wartości, niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności, to fundament. Każda osoba posiada swój zbiór wartości, nawet jeśli nie jest on w pełni uświadomiony. Podobnie dzieje się w firmach. Jasno sprecyzowany i spójny system wartości wzbudza zaufanie, a tym samym większe zainteresowanie marką i przyciąga talenty!
Wartości to powód, dla którego ludzie mają pracować w tej firmie, a nie w innej organizacji. Powinny stanowić wyznacznik dla zatrudnianych w niej ludzi, wówczas ludzie widzą, czują związek między tym, co, jak, dlaczego robią, a tym, co, jak i dlaczego robią inni.
Firmy, którymi kieruje wyższy CEL, są bardziej efektywne i mają wyższy poziom zadowolenia wśród pracowników, którzy z kolei z przyjemnością angażują się w misję, czując stabilizację i mając poczucie bezpieczeństwa. Dlatego pokaż dostęp do wartości! Pieniądze nie są motywacją, to jedynie środek do zaspokojenia wewnętrznych potrzeb.

 

SIŁA PRECYZJI – KLUCZ DO SUKCESU Zindywidualizowany program rozwoju pracowników

Najlepszym sposobem, by precyzyjnie określić swoje wartości, priorytety, dążenia, to, co jest dla nas ważne, o co nam chodzi (co nami steruje), jest wykonanie testów psychometrycznych. W mojej ocenie jako trenera, szkoleniowca i eksperta posługującego się tym narzędziem od wielu lat – to bardzo skuteczna metoda w rekrutacji, dzięki której w szybkim czasie dostajemy encyklopedię wiedzy o człowieku i jasno wytyczoną ścieżkę.
Badania pokazują, że dołączenie do procesów rekrutacyjnych testów osobowościowych jest w stanie zwiększyć tę trafność do około 62%, dlatego warto korzystać z badań psychometrycznych, zainwestować w wiedzę, która szybko się zwraca. Zaufać, że wyniki badań zdejmą z nas odpowiedzialność związaną z podjęciem decyzji i zrobią to za nas.
Pytanie: Jak w gąszczu dostępnych na rynku testów, badań wybrać to najlepsze narzędzie psychometryczne?
Podążając za nowoczesnymi trendami w biznesie, tj. zarządzaniem przez wartości, jednocześnie będąc praktykiem biznesu, przedsiębiorcą z ponad 20-letnim doświadczeniem i trenerem, z pełną odpowiedzialnością rekomenduję metodę samopoznania w oparciu o motywatory i system wartości.

 

Testy psychometryczne – czyli narzędzie przyszłości
W mojej ocenie jako Mastera wykorzystującego różne narzędzia w swojej pracy zawodowej, ale też w moich przedsiębiorstwach – testy oparte na motywatorach i systemie wartości to demaskowanie potencjału człowieka, jego wartości, potrzeb, osobistych dążeń. To prawdziwa encyklopedia wiedzy o człowieku. Szczególnie doceniam te narzędzia analizy motywacji, które są oparte na metodyce naukowej, mają swoje korzenie w nauce.
Metoda, którą najczęściej stosuję, pozwala precyzyjnie określić wartości, którymi kieruje się człowiek. Pozwala przewidzieć jego decyzje i zachowania, pozwala wskazać optymalną drogę do osiągniecia indywidualnych celów. To metoda, która w czytelny sposób pokazuje indywidualność człowieka, wspiera go w rozwoju i odpowiada, czego pracownik potrzebuje (oczekuje). To również innowacyjny program zarządzania, który skutecznie weryfikuje dopasowanie kandydata do stanowiska i firmy i jako jedyne spośród wielu testów psychometrycznych posiada SKALĘ KŁAMSTWA.

 

SKALA KŁAMSTWA
To narzędzie, które ma na celu wyłapanie osób, które nie odpowiadają szczerze, a zwłaszcza tych, które udzieliły przypadkowych odpowiedzi albo, co gorsza, chciały go zmanipulować, żeby zrobić „dobre wrażenie”. To narzędzie, które skupia się na spójności uzyskanych informacji, wyłapuje niespójności, jest wiarygodne i trafne. A co najważniejsze, mechanizm jego „działania” oparty jest na nowych koncepcjach, których bez odpowiedniego szkolenia nie da się rozumieć i tym samym „oszukać”. Dlatego wyniki z tego testu psychometrycznego ciężko jest sfałszować.

 

STREFA KORZYŚCI – czyli dlaczego warto
Wdrożenie do procesów rekrutacji indywidualnego podejścia, wykorzystując w tym celu narzędzia psychometryczne, jest bardzo opłacalne. To nic innego jak inwestycja w dbałość o dobre samopoczucie pracowników, odpowiadając na ich coraz większą potrzebę samorozwoju. To podstawa prowadzenia efektywnego, odpowiedzialnego biznesu.
Indywidualne podejście pozwala:
• Precyzyjnie rekrutować pracowników dzięki analizie nie tylko kompetencji, ale też osobowości, a dokładnie stałych jej cech, takich jak: sposób myślenia, wartości czy wewnętrzne potrzeby.
• Motywować wewnętrznie ludzi do pracy, pozwalając, by każdy pracował i realizował firmowe cele, pozostając w zgodzie ze sobą.
• Rozwiązywać konflikty, rozbudzać kreatywność.
Na podstawie wiedzy z profili motywacyjnych można zbudować:
• Efektywnie działający zespół.
• Przyjazną, spójną kulturę organizacyjną.
• Skuteczną organizację.
Ludzie poddający się analizie za pomocą testów psychometrycznych dowiadują się m.in.:
• Jakim wartościom hołdują (poznają własną hierarchię wartości)?
• Co tak naprawdę ich motywuje?
• Kim są, jakie mają cechy osobowości?
• Co jest dla nich ważne?
• Kiedy czują się spełnieni i szczęśliwy?
• Jak mogą rozwiązywać konflikty czy radzić sobie ze stresem?

 

Z KOMPASEM W DŁONI – czyli PROGNOZY PRZYSZŁOŚCI
Z badań przeprowadzonych przez EGON ZEHNDER i OLX wynika, że kluczowe w przyszłości będą kompetencje miękkie takie jak:
• Komunikacja, relacyjność i umiejętność współpracy.
• Owartość i elastyczność, umiejętność szybkiego adaptowania się do zmian.
• Inteligencja emocjonalna i empatia.
• Samodzielność, zarządzanie czasem i organizacją pracy.
• Krytyczne myślenie.
• Odporność na stres.

Powinniśmy więc poszukiwać ludzi: gotowych do podejmowania wyzwań, zaangażowanych i zdeterminowanych. Odpornych na stres, otwartych, elastycznych, ciekawych.
Pamiętając też o tym, że najlepszy pracownik to taki, który najlepiej pasuje do twojej organizacji. A najlepsza firma to taka, która zaspokaja potrzeby pracowników.

Tags

Drukuj  

Powiązane artykuły